/Szkoła średnia/Równania/Wielomianowe/Stopnia 3/Z parametrem

Zadanie nr 4031216

Dane jest równanie

 2 (x − 6) ⋅[(m − 2)x − 4(m + 3)x + m + 1] = 0

z niewiadomą x i parametrem m ∈ R . Wyznacz wszystkie wartości parametru m , dla których to równanie ma trzy różne rozwiązania rzeczywiste tego samego znaku.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Podane równanie ma na pewno jeden pierwiastek x3 = 6 . Jeżeli równanie ma mieć trzy różne pierwiastki, to równanie w drugim nawiasie musi być kwadratowe (czyli m ⁄= 2 ), musi mieć dwa różne rozwiązania x1,x 2 (czyli Δ > 0 ), oraz żadne z tych rozwiązań nie może być równe 6. Sprawdźmy najpierw Δ –ę.

 0 < Δ = 16(m + 3)2 − 4(m − 2)(m + 1) = = 16(m 2 + 6m + 9)− 4(m2 − m − 2) = 4(3m 2 + 25m + 38) 2 2 Δm = 25 − 4 ⋅3⋅ 38 = 169 = 13 −-25-−-13- 38- 19- −-25+--13- m 1 = 6 = − 6 = − 3 , m2 = 6 = − 2 ( ) m ∈ − ∞ ,− 1-9 ∪ (− 2,+ ∞ ). 3

Sprawdźmy jeszcze kiedy pierwiastkiem równania kwadratowego jest x = 6 .

 0 = 36(m − 2 )− 2 4(m + 3) + m + 1 143 = 13m ⇒ m = 11.

W takim razie tą wartość m będziemy musieli usunąć ze zbioru rozwiązań.

Ostatnia rzecz, którą musimy ustalić, to kiedy wszystkie trzy rozwiązania są tego samego znaku, czyli kiedy są dodatnie (bo wiemy już, że jednym z rozwiązań jest x3 = 6 ). Jeżeli oznaczymy przez x1 i x2 pierwiastki równania kwadratowego, to na mocy wzorów Viète’a mamy

{ 4(m-+3) x1 + x2 = m− 2 x1x 2 = mm+−-12.

Pierwiastki x 1 i x 2 są dodatnie wtedy i tylko wtedy, gdy oba powyższe wyrażenia są dodatnie.

{ m+-3 m− 2 > 0 ⇐ ⇒ (m + 3)(m − 2) > 0 ⇐ ⇒ m ∈ (− ∞ ,− 3) ∪ (2,+ ∞ ) mm+−-12 > 0 ⇐ ⇒ (m + 1)(m − 2) > 0 ⇐ ⇒ m ∈ (− ∞ ,− 1) ∪ (2,+ ∞ ).

Oba te warunki są spełnione jednocześnie, gdy

m ∈ (− ∞ ,− 3)∪ (2,+ ∞ ).

Na koniec łączymy wszystkie otrzymane ograniczenia na parametr m .

 ( ) 19- m ∈ − ∞ ,− 3 ∪ (2,11) ∪ (11,+ ∞ ).

 
Odpowiedź:  ( ) 19 m ∈ − ∞ ,− 3 ∪ (2,11 )∪ (11,+ ∞ )

Wersja PDF
spinner