/Szkoła średnia/Równania/Wielomianowe/Stopnia 3/Z parametrem

Zadanie nr 8155916

Dane jest równanie

 2 (x − 2 )⋅[(m − 7)x + 2(m + 3 )x− (2m + 3)] = 0

z niewiadomą x i parametrem m ∈ R . Wyznacz wszystkie wartości parametru m , dla których to równanie ma trzy różne rozwiązania rzeczywiste tego samego znaku.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Podane równanie ma na pewno jeden pierwiastek x3 = 2 . Jeżeli równanie ma mieć trzy różne pierwiastki, to równanie w drugim nawiasie musi być kwadratowe (czyli m ⁄= 7 ), musi mieć dwa różne rozwiązania x1,x 2 (czyli Δ > 0 ), oraz żadne z tych rozwiązań nie może być równe. Sprawdźmy najpierw Δ –ę.

 0 < Δ = 4(m + 3 )2 + 4(m − 7)(2m + 3) = = 4(m 2 + 6m + 9) + 4(2m 2 − 11m − 21) = 4 (3m 2 − 5m − 12) 2 2 Δm = 5 + 4⋅3 ⋅12 = 169 = 13 5-−-13- 8- 4- 5-+-13- m 1 = 6 = − 6 = − 3, m 2 = 6 = 3 ( ) m ∈ − ∞ ,− 4- ∪ (3,+ ∞ ). 3

Sprawdźmy jeszcze kiedy pierwiastkiem równania kwadratowego jest x = 2 .

 0 = 4(m − 7) + 4(m + 3) − (2m + 3) 19 = 6m ⇒ m = 19. 6

W takim razie tą wartość m będziemy musieli usunąć ze zbioru rozwiązań.

Ostatnia rzecz, którą musimy ustalić, to kiedy wszystkie trzy rozwiązania są tego samego znaku, czyli kiedy są dodatnie (bo wiemy już, że jednym z rozwiązań jest x3 = 2 ). Jeżeli oznaczymy przez x1 i x2 pierwiastki równania kwadratowego, to na mocy wzorów Viète’a mamy

{ 2(m-+3) x 1 + x 2 = − m− 7 x 1x 2 = − 2mm+−73.

Pierwiastki x 1 i x 2 są dodatnie wtedy i tylko wtedy, gdy oba powyższe wyrażenia są dodatnie.

{ m-+3 m −7 < 0 ⇐ ⇒ (m(+ 3 )(m) − 7) < 0 ⇐ ⇒ m ∈ (−3(,7) ) 2mm−+37 < 0 ⇐ ⇒ 2 m + 32 (m − 7) < 0 ⇐ ⇒ m ∈ − 32,7 .

Oba te warunki są spełnione jednocześnie, gdy

 ( ) m ∈ − 3-,7 . 2

Na koniec łączymy wszystkie otrzymane ograniczenia na parametr m .

 ( ) ( ) ( ) 3- 4- 19- 19- m ∈ − 2 ,− 3 ∪ 3, 6 ∪ 6 ,7 .

 
Odpowiedź:  ( ) ( ) ( ) 3 4 19 19 m ∈ − 2,− 3 ∪ 3, 6 ∪ 6 ,7

Wersja PDF
spinner