/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Figury przestrzenne/Graniastosłup

Zadanie nr 1544928

Ewa z sześciennych klocków o krawędzi długości 3 cm skleiła kilka brył o kształcie pokazanym na rysunku.


PIC


Z czterech takich brył Ewa skleiła graniastosłup prawidłowy czworokątny. Wysokość tego graniastosłupa jest równa A/B.
A) 12 cm B) 15 cm
Pole powierzchni bocznej utworzonego graniastosłupa jest równe C/D.
C) 360 cm 2 D) 4 32 cm 2

Wersja PDF

Rozwiązanie

Utworzony graniastosłup będzie się składał z

4 ⋅5 = 20

sześcianów, więc w podstawie musi mieć 4 sześciany i jego wysokość to 5 sześcianów


PIC


Jego wysokość jest więc równa

5 ⋅3 cm = 15 cm .

Powierzchnia boczna składa się z 4 ⋅5⋅ 2 = 40 kwadratów o boku 3 cm, więc jej pole jest równe

40 ⋅32 = 36 0 cm 2.

 
Odpowiedź: B, C

Wersja PDF
spinner