/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Figury przestrzenne/Graniastosłup

Zadanie nr 3145379

Na rysunku przedstawiono graniastosłup prosty i jego wymiary.


PIC


Objętość tego graniastosłupa jest równa
A) 9 2 B) 9 C)  √ -- 9 3 D)  √ -- 6 3

Wersja PDF

Rozwiązanie

Graniastosłup leży na boku, co może być trochę mylące, ale jego podstawą jest trójkąt równoboczny o boku długości a = 2 , a wysokość jest równa  √ -- H = 3 3 . Objętość graniastosłupa jest więc równa

 √ -- √ -- a2--3- 4--3- √ -- V = 4 ⋅H = 4 ⋅3 3 = 9.

 
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner