/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Figury przestrzenne/Graniastosłup

Zadanie nr 3564117

Na rysunku przedstawiono siatkę graniastosłupa prostego oraz podano długości niektórych jego krawędzi.


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Pole największej ściany bocznej tego graniastosłupa jest równe 35.PF
Pole podstawy tego graniastosłupa jest równe 12. PF
Wersja PDF

Rozwiązanie

Obliczmy najpierw długość drugiej przyprostokątnej trójkąta prostokątnego w podstawie graniastosłupa

∘ ------- √ ------- √ --- 52 − 32 = 25 − 9 = 1 6 = 4.

Szkicujemy teraz złożony graniastosłup.


PIC


Z rysunku powinno być widać, że pole największej ściany bocznej jest równe

5 ⋅7 = 35.

Pole podstawy jest natomiast równe

1-⋅3⋅ 4 = 1-⋅12 = 6. 2 2

 
Odpowiedź: P, F

Wersja PDF
spinner