/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Figury przestrzenne/Graniastosłup

Zadanie nr 4301176

Na rysunku przedstawiono graniastosłup prosty i jego wymiary.


PIC


Objętość tego graniastosłupa jest równa
A) 48 B) 96 C) 32 D) 64

Wersja PDF

Rozwiązanie

Graniastosłup leży na boku, co może być trochę mylące, ale jego podstawą jest trójkąt prostokątny o bokach 4,6 i

∘ ------- √ -------- √ --- √ --- 42 + 62 = 16 + 36 = 52 = 2 1 3.

Pole podstawy jest więc równe

Pp = 1-⋅4 ⋅6 = 1 2. 2

Obliczamy objętość graniastosłupa

V = Pp ⋅8 = 12 ⋅8 = 96 .

 
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner