/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Figury przestrzenne/Graniastosłup

Zadanie nr 4880741

Na rysunku przedstawiono graniastosłup prosty i jego wymiary.


PIC


Objętość tego graniastosłupa jest równa
A)  √ -- 9 6 B)  √ -- 18 2 C) 18 √ 6- D) 36 √ 2-

Wersja PDF

Rozwiązanie

Graniastosłup leży na boku, co może być trochę mylące, ale jego podstawą jest trójkąt równoboczny o boku długości a = 3 , a wysokość jest równa  √ -- H = 4 2 . Objętość graniastosłupa jest więc równa

 √ -- √ -- a2--3- 9--3- √ -- √ -- V = 4 ⋅H = 4 ⋅4 2 = 9 6 .

 
Odpowiedź: A

Wersja PDF
spinner