/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Figury przestrzenne/Graniastosłup

Zadanie nr 5862365

Który z poniższych rysunków nie może być siatką graniastosłupa prawidłowego trójkątnego?


PIC


Wersja PDF

Rozwiązanie

Rysunek C) nie przedstawia prawidłowej siatki graniastosłupa, bo zaznaczone na czerwono trójkąty powinny być przyklejone do tej samej krawędzi podstawy – a to oczywiście jest niemożliwe.


PIC


 
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner