/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Figury przestrzenne/Graniastosłup

Zadanie nr 9830569

Na rysunku przedstawiono siatkę graniastosłupa prostego, którego podstawą jest trapez. Na rysunku podano też długości niektórych jego krawędzi.


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Pole jednej ze ścian bocznych graniastosłupa jest dwa razy większe od pola jego podstawy. PF
Objętość tego graniastosłupa jest równa 288. PF
Wersja PDF

Rozwiązanie

Podstawą graniastosłupa jest trapez o podstawach długości 6 i 12 oraz ramionach długości 5. Narysujmy ten trapez.


PIC


Wysokość trapezu obliczamy z twierdzenia Pitagorasa.

 ∘ ------- √ ------- √ --- h = 52 − 32 = 25 − 9 = 16 = 4.

Pole trapezu w podstawie graniastosłupa jest więc równe

6-+-12-⋅4 = 9 ⋅4 = 3 6. 2

Pola ścian bocznych są równe:

 8⋅6 = 48 8⋅5 = 40 8 ⋅12 = 96.

Żadna ze ścian bocznych nie ma więc pola powierzchni dwa razy większego od pola trapezu w podstawie.

Objętość graniastosłupa jest równa

V = 36 ⋅8 = 288.

 
Odpowiedź: F, P

Wersja PDF
spinner