/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Procenty/Geometryczne

Zadanie nr 6601508

W trójkącie równobocznym długość każdego boku zmniejszono o 20%. Wtedy pole tego trójkąta
A) zmniejszy się o 20% B) zmniejszy się o 40%
C) zmniejszy się o mniej niż 20% D) zmniejszy się o 36%

Wersja PDF

Rozwiązanie

Jeżeli początkowo bok trójkąta miał długość a , to po zmianie będzie on miał długość

80 %a = 0,8a = 4a. 5

Ponieważ pole zmienia się kwadrat zmiany długości boku, pole trójkąta po zmianie będzie stanowić

( ) 4- = 16-= 64% 5 25

pola wyjściowego trójkąta. Zmniejszy się więc o 36%.  
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner