/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Statystyka/Średnia

Zadanie nr 1773867

Średnia arytmetyczna liczb: 2x + 1,3x,3x + 4,5x − 2 i 2x + 7 zwiększa się o 1 jeżeli pominiemy ostatnią liczbę. Wynika stąd, że
A) x = 9 B) x = 10 C) x = 11 D) x = 12

Wersja PDF

Rozwiązanie

Rozwiązujemy równanie

2x + 1 + 3x + 3x + 4+ 5x− 2+ 2x + 7 2x + 1+ 3x + 3x + 4 + 5x − 2 --------------------------------------- = ------------------------------− 1 5 4 1-5x+--10 = 13x-+-3-− 1 5 4 13x + 3 3x + 2 = --------− 1 /⋅ 4 4 12x + 8 = 1 3x+ 3− 4 9 = x

 
Odpowiedź: A

Wersja PDF
spinner