/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Statystyka/Mediana

Zadanie nr 2860500

Wiadomo, że mediana liczb x,x + 1,x + 4 ,x+ 10,x + 12,x + 20 jest równa 11. Zatem suma najmniejszej i największej z tych liczb jest równa
A) 4 B) 28 C) 22 D) 24

Wersja PDF

Rozwiązanie

Ponieważ mamy 6 liczb, więc mediana jest średnią arytmetyczną 3-ej i 4-ej wartości.

x-+-4-+-x-+-1-0 = x + 7. 2

Z założeń otrzymujemy równanie

x + 7 = 11 ⇒ x = 4.

Zatem najmniejsza wartość jest równa 4, a największa 24. Czyli suma tych wyrazów jest równa

24 + 4 = 28 .

 
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner