/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Statystyka/Mediana

Zadanie nr 9322441

W kolejnych dziewięciu rzutach kostką otrzymano następujące wyniki: 3, 5, 1, 3, 4, 6, 5, 2, 5. Mediana tych wyników jest równa:
A) 5 B) 4 C) 3,5 D) 3

Wersja PDF

Rozwiązanie

Wypiszmy dane w kolejności od najmniejszej do największej.

1,2,3,3,4,5,5,5 ,6 .

Liczb jest 9, więc mediana jest środkową z nich: m = 4 .  
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner