/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Bloki zadań/Dany wykres

Zadanie nr 2066669

Pan Antoni wyjechał o godzinie 9:00 w podróż samochodową z Torunia do Warszawy. W tym samym czasie pan Kamil wyruszył w drogę w odwrotnym kierunku, z Warszawy do Torunia. Wykresy przedstawiają odległość każdego z kierowców od Torunia w zależności od czasu jazdy.


PIC


Z jaką największą prędkością poruszał się pan Antoni?
A) 90 km- h B) 7 2km- h C)  km 12 0-h- D)  km 52,5 h--
Wersja PDF

Rozwiązanie

Z wykresu widać, że pan Antoni poruszał się z trzema różnym prędkościami. Widać też, że najwolniej jechał między godz. 9:50 i 10:40. Wcześniej, między godziną 9:00 a 9:50 przejechał 60 km w 50 minut, więc jechał z prędkością

60-km-- 60- km-- 6- km-- km-- km-- 50min = 50 ⋅60 h = 5 ⋅ 60 h = 6⋅ 12 h = 72 h .

Ostatni odcinek trasy długości 21 0− 90 = 120 kilometrów przejechał w 80 minut, więc przejechał ten odcinek z prędkością

120-km-- 120- km-- 6- km-- km-- km-- 80 min = 80 ⋅6 0 h = 4 ⋅60 h = 6 ⋅15 h = 90 h .

 
Odpowiedź: A

Wersja PDF
spinner