/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Bloki zadań/Dany wykres

Zadanie nr 4581108

Wykres przedstawia zależność ilości betonu pozostałego w betoniarce (w litrach) od powierzchni wylewki (w m 2 ) wykonanej z tego betonu.


PIC


Ile betonu zużyto na wykonanie 3 0 m 2 wylewki?
A) 1000 litrów B) 1500 litrów C) 2000 litrów D) 1800 litrów

Wersja PDF

Rozwiązanie

Z wykresu widzimy, że na wykonanie  2 30 m wylewki potrzeba

250 0− 1 000 = 15 00

litrów betonu.  
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner