/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Bloki zadań/Dany wykres

Zadanie nr 6667811

Wykres przedstawia liczbę pasażerów w autobusie w trakcie kolejnych kursów.


PIC


Ilu pasażerów jechało autobusem o godzinie 14:00?
A) 20 B) 40 C) 50 D) 60
Wersja PDF

Rozwiązanie

O godzinie 14:00 autobusem jechało 60 osób.  
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner