/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Bloki zadań/Dany wykres

Zadanie nr 7389329

W poniedziałek pan Ryszard, mieszkaniec wsi Janki, odwiózł córkę do szkoły w Gródku, a następnie pojechał na kontrolę swoich sklepów w Sowach i w Migocku. Na schematycznej mapce przedstawiono drogi łączące te miejscowości, a na wykresie – jak zmieniała się w czasie tej podróży odległość (mierzona w linii prostej) pana Ryszarda od domu.


PIC


Jaka jest odległość (w linii prostej) między Jankami a Gródkiem?
A) 50 km B) 40 km C) 20 km D) 10 km
Wersja PDF

Rozwiązanie

Z Mapy widać, że miejscowością najbardziej oddaloną od wsi Janki jest Gródek. Z wykresu widać natomiast, że pan Ryszard najdalej od domu odjechał na odległość 50 km. Musi to więc być odległość do Gródka.  
Odpowiedź: A

Wersja PDF
spinner