/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Bloki zadań/Dany wykres

Zadanie nr 7542582

W sobotę Patrycja wyruszyła z Ptasiej Doliny na górski spacer, w trakcie którego odwiedziła kolejno dwa pobliskie szczyty: Kaczą Górę i Łąbędzią Górę. Na schematycznej mapce przedstawiono drogę jaką pokonała Patrycja, a na wykresie – jak zmieniała się w trakcie spaceru jej względna wysokość (w metrach) mierzona od poziomu Ptasiej Doliny.


PIC


Jaka jest różnica wysokości między Łabędzią Górą, a Kaczą Górą?
A) 50 m B) 100 m C) 150 m D) 400 m
Wersja PDF

Rozwiązanie

Z wykresu widać, że (względna) wysokość Kaczej Góry to 400 m, a wysokość Łabędziej Góry to 450 m. Różnica wysokości jest więc równa 50 m.  
Odpowiedź: A

Wersja PDF
spinner