Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Zadanie nr 5387516

Podczas przeprowadzania ankiety na grupie 1100 osób zadano pytanie Z kim rozmawiałeś dziś przez telefon?. Wyniki ankiety przedstawiono na diagramie.


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.
Mniej niż połowa osób, które odbyły rozmowę telefoniczną rozmawiała tylko z rodziną. PF
Ponad 400 z ankietowanych osób rozmawiało tylko z rodziną. PF
Odsetek osób, które rozmawiały z rodziną był większy od odsetka osób, które nie rozmawiały z nikim o 2 punkty procentowe. PF
Odsetek osób, które rozmawiały tylko z obcymi jest mniejszy od odsetka osób, które rozmawiały tylko z rodziną o 26 punktów procentowych. PF
Wersja PDF
Rozwiązanie

Osób, które które odbyły rozmowę telefoniczną było

6 % + 32 % + 32 % = 70% .

Wśród nich

32 35 ---⋅100% < ---⋅100% = 5 0% . 70 70

rozmawiało tylko z członkami rodziny.

Tylko z rodziną rozmawiały

 3 2 1100 ⋅32% = 1 100⋅ ----= 11⋅ 32 = 352. 100

osoby.

Z rodziną rozmawiało 32% + 32% = 64% ankietowanych, co jest większe o

64− 30 = 34

punktów procentowych od odsetka osób, które nie rozmawiały z nikim.

Odsetek osób, które rozmawiały tylko z obcymi jest mniejszy od odsetka osób, które rozmawiały tylko z rodziną o

32 − 6 = 26

punktów procentowych  
Odpowiedź: P, F, F, P

Wersja PDF
Twoje uwagi
Nie rozumiesz fragmentu rozwiązania?
W rozwiązaniu jest błąd lub literówka?
Masz inny pomysł na rozwiązanie tego zadania?
Napisz nam o tym!