/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Bloki zadań/Dana procedura

Zadanie nr 1685927

Marcel narysował prostokąt położony w układzie współrzędnych tak jak na pierwszym rysunku. Kolejne przystające do niego prostokąty rysował w taki sposób, że kolejny rysowany prostokąt był obrócony o 90∘ oraz lewy dolny wierzchołek tego prostokąta był prawym górnym wierzchołkiem poprzedniego prostokąta (rysunek 2.).


PIC


Marcel narysował w ten sposób pięć prostokątów. Współrzędna x prawego górnego wierzchołka piątego prostokąta jest równa
A) 11 B) 10 C) 9 D) 8
Wersja PDF

Rozwiązanie

Dorysowujemy czwarty i piąty prostokąt.


PIC


Zauważmy, że pierwsza współrzędna prawego boku pierwszego prostokąta jest równa 3, pierwsza współrzędna prawego boku trzeciego prostokąta jest równa 7, a piątego 11.  
Odpowiedź: A

Wersja PDF
spinner