/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Bloki zadań/Dana procedura

Zadanie nr 1741969

Na rysunkach przedstawiono kształt i sposób układania płytek oraz niektóre wymiary w centymetrach.


PIC


Ułożono wzór z 4 płytek, jak na rysunku.


PIC


Odcinek x ma długość
A) 43 cm B) 37 cm C) 40 cm D) 46 cm

Wersja PDF

Rozwiązanie

Oznaczmy przez a,b,c szerokości odpowiednio lewego ramienia płytki, środkowej części płytki oraz prawego ramienia płytki.


PIC


Zauważmy, że wzór złożony z 4 płytek jest szerszy od wzoru złożonego z trzech płytek o a+ b , czyli dokładnie o tyle, o ile wzór złożony z dwóch płytek jest szerszy od jednej płytki. Zatem szerokość wzoru złożonego z 4 płytek jest równa

30 + (20 − 13) = 37 cm .

 
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner