/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Bloki zadań/Dana procedura

Zadanie nr 2146149

Ewa narysowała trójkąt położony w układzie współrzędnych tak jak na pierwszym rysunku. Kolejne przystające do niego trójkąty rysowała w taki sposób, że środek podstawy rysowanego trójkąta był wierzchołkiem poprzedniego trójkąta (rysunek 2.).


PIC


Ewa narysowała w opisany sposób n trójkątów. Współrzędna x górnego wierzchołka tego trójkąta jest równa
A) 3 + n B)  2 3+ (n− 1) C) 3 + (n − 1) D) 3n
Wersja PDF

Rozwiązanie

Sposób I

Zauważmy, że pierwsza współrzędna górnego wierzchołka pierwszego trójkąta jest równa 3, a każdy kolejny jest przesunięty o jedną jednostkę w prawo w takim razie pierwsza współrzędna n -tego trójkąta jest równa

x = 3 + (n − 1 ).

Sposób II

Sprawdzamy, który z podanych wzorów daje x = 3 dla n = 1 , x = 4 dla n = 2 i x = 5 dla n = 3 . Tak jest tylko w przypadku wzoru x = 3 + (n − 1 ) .  
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner