/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Bloki zadań/Dana procedura

Zadanie nr 2394427

Zaczynając od punktu (0,0) budujemy łamaną, której część składającą się z 10 odcinków przedstawiono na rysunku. Kolejne odcinki łamanej numerujemy kolejnymi liczbami naturalnymi. Pierwszy odcinek łamanej ma długość 1.


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.
Jeżeli n jest liczbą parzystą, to odcinek o numerze n jest równoległy do osi y . PF
Jeżeli n jest liczbą nieparzystą, to długość odcinka o numerze n jest równa n 2 + 1 .PF
Wersja PDF

Rozwiązanie

Zauważmy, że odcinki równoległe do osi Oy mają numery parzyste: 2, 4, 6, 8 ….

Długości odcinków o numerach nieparzystych to kolejne liczby naturalne. Z drugiej strony, liczba n + 1 2 dla liczb nieparzystych nie jest liczbą całkowitą.  
Odpowiedź: P, F

Wersja PDF
spinner