/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Bloki zadań/Dana procedura

Zadanie nr 3047250

Ewa narysowała trójkąt położony w układzie współrzędnych tak jak na pierwszym rysunku. Kolejne przystające do niego trójkąty rysowała w taki sposób, że środek podstawy rysowanego trójkąta był wierzchołkiem poprzedniego trójkąta (rysunek 2.).


PIC


Współrzędne środka podstawy ostatniego narysowanego trójkąta są równe (a,b) . Współrzędne środka podstawy w następnym trójkącie będą równe
A) (a + 2,b + 1) B) (a + 1,b + 2) C) (a + 1,b + 1) D) (a+ 2,b+ 2)
Wersja PDF

Rozwiązanie

Zauważmy, że każdy kolejny trójkąt jest przesunięty o jedną jednostkę w prawo i jedną jednostkę do góry względem poprzedniego trójkąta, więc środek podstawy kolejnego trójkąta będzie miał współrzędne (a+ 1 ,b+ 1 ) .  
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner