/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Bloki zadań/Dana procedura

Zadanie nr 3416308

Antek narysował kwadrat położony w układzie współrzędnych tak jak na pierwszym rysunku. Kolejne przystające do niego kwadraty rysował w taki sposób, że kolejny kwadrat powstaje z poprzedniego poprzez wykonanie trzech czynności: odbicia symetrycznego względem osi Ox , przesunięcia o 3 jednostki w prawo, i odsunięcia o 1 jednostkę od osi Ox (rysunek 2.).


PIC


Jeżeli współrzędne środka ostatniego narysowanego kwadratu są równe (a,b) i b > 0 , to współrzędne środka kolejnego kwadratu będą równe
A) (−b + 1,a + 3) B) (a + 3,−b + 1) C) (a,b+ 3) D) (a + 3,−b − 1)
Wersja PDF

Rozwiązanie

Pierwsza współrzędna kolejnego kwadratu rośnie o 3 (bo kwadrat jest przesuwany o 3 jednostki w prawo), a wartość drugiej współrzędnej rośnie o 1 (bo kwadrat jest odsuwany o 1 jednostkę od osi Ox ) oraz druga współrzędna zmienia znak. Współrzędne kolejnego kwadratu są więc równe

(a + 3,− (b + 1)) = (a + 3,−b − 1).

 
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner