/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Bloki zadań/Dana procedura

Zadanie nr 4085788

Na rysunkach przedstawiono kształt i sposób układania płytek oraz niektóre wymiary w centymetrach.


PIC


Ułożono wzór z 7 płytek, jak na rysunku.

PIC


Odcinek x ma długość
A) 64 cm B) 68 cm C) 60 cm D) 73 cm

Wersja PDF

Rozwiązanie

Oznaczmy przez a,b,c szerokości odpowiednio lewego ramienia płytki, środkowej części płytki oraz prawego ramienia płytki.


PIC


Zauważmy, że wzór złożony z 3 płytek (patrzymy na górną krawędź tego wzoru) jest szerszy od szerokości dwóch pojedynczych płytek o b . Zatem

13+ b+ 13 = 30 ⇒ b = 4.

Wzór składający się z 7 płytek (znowu patrzymy na górną krawędź) ma szerokość równą szerokości 4 całych płytek i 3 części środkowych, czyli

4 ⋅13 + 3 ⋅4 = 64 cm .

 
Odpowiedź: A

Wersja PDF
spinner