/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Bloki zadań/Dana procedura

Zadanie nr 4825619

Małgosia narysowała równoległobok położony w układzie współrzędnych tak jak na pierwszym rysunku. Kolejne przystające do niego równoległoboki rysowała w taki sposób, że dolny lewy wierzchołek rysowanego równoległoboku był środkiem górnego boku poprzedniego równoległoboku (rysunek 2.).


PIC


Agnieszka narysowała w taki sam sposób n równoległoboków. Współrzędna y prawego górnego wierzchołka ostatniego równoległoboku jest równa
A) n + 2 B) 2n C) 2n + 2 D) 4n
Wersja PDF

Rozwiązanie

Dorysowujemy czwarty równoległobok.


PIC


Zauważmy, że druga współrzędna prawego górnego rogu pierwszego równoległoboku jest równa 2, a każdy kolejny jest przesunięty o dwie jednostki w górę w stosunku do poprzedniego. Druga współrzędna prawego górnego rogu w drugim równoległoboku jest więc równa 4, w trzecim 6, a w czwartym 8. Widać teraz, że w n –tym równoległoboku, druga współrzędna prawego górnego rogu będzie równa 2n .  
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner