/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Bloki zadań/Dana procedura

Zadanie nr 7495858

Na rysunku przedstawiono schemat budowy muru z cegieł oraz dwa przykładowe mury: jeden o szerokości 5 i wysokości 3 cegieł oraz drugi o szerokości 6 i wysokości 5 cegieł.


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Jeżeli zwiększamy szerokość muru dwukrotnie, to liczba cegieł potrzebnych do jego budowy również rośnie dwukrotnie. PF
W każdym ze zbudowanych w ten sposób murów liczba cegieł jest liczbą parzystą. PF
Wersja PDF

Rozwiązanie

Do budowy muru o szerokości 5 i wysokości 3 potrzeba 14 cegieł, a do budowy muru o tej samej wysokości, ale szerokości 10 potrzeba 14+ 14+ 1 = 29 cegieł.


PIC


Ten sam przykład pokazuje, że liczba cegieł w murze może być liczbą nieparzystą.  
Odpowiedź: F, F

Wersja PDF
spinner