/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Bloki zadań/Dana procedura

Zadanie nr 7744104

Marcel narysował prostokąt położony w układzie współrzędnych tak jak na pierwszym rysunku. Kolejne przystające do niego prostokąty rysował w taki sposób, że kolejny rysowany prostokąt był obrócony o 90∘ oraz lewy dolny wierzchołek tego prostokąta był prawym górnym wierzchołkiem poprzedniego prostokąta (rysunek 2.).


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.
Jeżeli punkt (x,y) jest prawym górnym wierzchołkiem 20 prostokąta to
x = y PF
x = 80 PF
Wersja PDF

Rozwiązanie

Narysujmy kilka kolejnych prostokątów.


PIC


Zauważmy, że dwa kolejne prostokąty zawsze mają (łączną) szerokość i wysokość 4. W takim razie 20 prostokątów będzie miało łączną szerokość i wysokość równą 10 ⋅4 = 40 . W szczególności obie współrzędne prawego górnego rogu dwudziestego prostokąta będą równe 40.  
Odpowiedź: P, F

Wersja PDF
spinner