/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Bloki zadań/Dana procedura

Zadanie nr 8302872

Małgosia narysowała równoległobok położony w układzie współrzędnych tak jak na pierwszym rysunku. Kolejne przystające do niego równoległoboki rysowała w taki sposób, że dolny lewy wierzchołek rysowanego równoległoboku był środkiem górnego boku poprzedniego równoległoboku (rysunek 2.).


PIC


Współrzędne prawego górnego wierzchołka ostatniego narysowanego równoległoboku są równe (a,b) . Współrzędne takiego wierzchołka w następnym równoległoboku będą równe
A) (a + 4,b + 2) B) (a + 2,b + 3) C) (a + 3,b + 2) D) (a+ 3,b+ 1)
Wersja PDF

Rozwiązanie

Zauważmy, że każdy kolejny równoległobok jest przesunięty w stosunku do poprzedniego o 2 jednostki do góry i o trzy jednostki w prawo.


PIC


Współrzędne prawego górnego wierzchołka w kolejnym równoległoboku będą więc równe

(a + 3,b + 2).

 
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner