/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Bloki zadań/Dana procedura

Zadanie nr 8652156

Antek narysował kwadrat położony w układzie współrzędnych tak jak na pierwszym rysunku. Kolejne przystające do niego kwadraty rysował w taki sposób, że kolejny kwadrat powstaje z poprzedniego poprzez wykonanie trzech czynności: odbicia symetrycznego względem osi Ox , przesunięcia o 3 jednostki w prawo, i odsunięcia o 1 jednostkę od osi Ox (rysunek 2.).


PIC


Antek narysował w opisany sposób czwarty kwadrat. Współrzędna x środka tego kwadratu jest równa
A) 8 B) 9 C) 10 D) 11
Wersja PDF

Rozwiązanie

Dorysowujemy czwarty kwadrat.


PIC


Pierwsze współrzędne kolejnych kwadratów są odpowiednio równe

1 1 + 3 = 4 4 + 3 = 7 7 + 3 = 10.

 
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner