/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Bloki zadań/Dana procedura

Zadanie nr 8808069

Marcel narysował prostokąt położony w układzie współrzędnych tak jak na pierwszym rysunku. Kolejne przystające do niego prostokąty rysował w taki sposób, że kolejny rysowany prostokąt był obrócony o 90∘ oraz lewy dolny wierzchołek tego prostokąta był prawym górnym wierzchołkiem poprzedniego prostokąta (rysunek 2.).


PIC


Współrzędne prawego górnego wierzchołka 39 prostokąta są równe (a,b ) . Współrzędne prawego górnego wierzchołka kolejnego prostokąta są równe
A) (a + 3,b + 1) B) (a + 1,b + 3) C) (a + 4,b + 2) D) (a+ 2,b+ 4)
Wersja PDF

Rozwiązanie

Gdy spojrzymy na rysunek to widać, że dorysowanie prostokąta o numerze parzystym przesuwa prawy górny róg narysowanego obrazka o 1 jednostkę w prawo i o 3 jednostki do góry.


PIC


W takim razie współrzędna prawego górnego rogu kolejnego prostokąta jest równa (a + 1,b + 3) .  
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner