/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Bloki zadań/Dana procedura

Zadanie nr 9064366

Zaczynając od punktu (0,0) budujemy łamaną, której część składającą się z 6 odcinków przedstawiono na rysunku. Kolejne odcinki łamanej numerujemy kolejnymi liczbami naturalnymi. Drugi odcinek łamanej ma długość 2.


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.
Jeżeli n jest liczbą nieparzystą, to odcinek o numerze n jest równoległy doodcinka o numerze 1.PF
Jeżeli n jest liczbą parzystą, to długość odcinka o numerze n jest równa 2n . PF
Wersja PDF

Rozwiązanie

Z rysunku widać, że odcinki o numerach nieparzystych są do siebie równoległe. Ponadto odcinek o numerze 2 ma długość 2, odcinek o numerze 4 ma długość 4 i ogólnie, odcinek o numerze parzystym n ma długość n .  
Odpowiedź: P, F

Wersja PDF
spinner