/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Bloki zadań/Dana procedura

Zadanie nr 9118948

Na rysunkach przedstawiono kształt i sposób układania płytek oraz niektóre wymiary w centymetrach.


PIC


Ułożono wzór z 4 płytek, jak na rysunku.


PIC


Które wyrażenie algebraiczne opisuje długość analogicznego do x odcinka dla wzoru złożonego z n płytek?
A) 16n − 10 B) 10n + 6 C) 10n + 1 6 D) 16n + 6
Wersja PDF

Rozwiązanie

Zauważmy, że jak od szerokości wzoru złożonego z dwóch płytek odejmiemy szerokość jednej płytki, to otrzymamy szerokość dolnego boku płytki. Zatem dolna podstawa płytki ma długość 26 − 1 6 = 10 .

Aby otrzymać szerokość wzoru składającego się z n płytek musimy dodać szerokość n − 1 podstaw płytek oraz szerokość jednej całej płytki. Jest więc ona równa

x = 10 (n − 1)+ 16 = 10n + 6 .

 
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner