/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Bloki zadań/Dana procedura

Zadanie nr 9153100

Zaczynając od punktu (0,0) budujemy łamaną, której część składającą się z 10 odcinków przedstawiono na rysunku. Kolejne odcinki łamanej numerujemy kolejnymi liczbami naturalnymi. Pierwszy odcinek łamanej ma długość 1.


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.
Łamana złożona z początkowych 7 odcinków ma długość 16.PF
Długość setnego odcinka łamanej jest równa 100. PF
Wersja PDF

Rozwiązanie

Dodajemy długości pierwszych 7 odcinków

1+ 1 + 2 + 2 + 3 + 3 + 4 = 16.

Zauważmy, że długość odcinka o numerze 2n jest równa n , więc setny odcinek ma długość 50.  
Odpowiedź: P, F

Wersja PDF
spinner