/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Bloki zadań/Dana procedura

Zadanie nr 9188809

Małgosia narysowała równoległobok położony w układzie współrzędnych tak jak na pierwszym rysunku. Kolejne przystające do niego równoległoboki rysowała w taki sposób, że dolny lewy wierzchołek rysowanego równoległoboku był środkiem górnego boku poprzedniego równoległoboku (rysunek 2.).


PIC


Małgosia narysowała w opisany sposób czwarty równoległobok. Współrzędna y prawego górnego wierzchołka tego równoległoboku jest równa
A) 8 B) 9 C) 10 D) 11
Wersja PDF

Rozwiązanie

Dorysowujemy czwarty równoległobok.


PIC


Zauważmy, że druga współrzędna prawego górnego rogu pierwszego równoległoboku jest równa 2, a każdy kolejny jest przesunięty o dwie jednostki w górę w stosunku do poprzedniego. Druga współrzędna prawego górnego rogu w drugim równoległoboku jest więc równa 4, w trzecim 6, a w czwartym 8.  
Odpowiedź: A

Wersja PDF
spinner