/Szkoła średnia/Geometria/Geometria analityczna/Wektory

Zadanie nr 4864335

Znajdź wektor jednostkowy, równoległy do wektora → u = [3;− 4] .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Aby znaleźć żądany wektor → v musimy podzielić wektor → u przez jego długość, zatem

 [ ] →v = √---1----→u = 1[3,− 4] = 3,− 4- . 9 + 1 6 5 5 5

Drugi wektor jednostkowy równoległy do → u to

 [ ] − →v = − 3, 4- . 5 5

 
Odpowiedź: [3,− 4] 5 5 i [− 3, 4] 5 5

Wersja PDF
spinner