/Szkoła średnia/Geometria/Geometria analityczna/Wektory

Zadanie nr 6753416

Punkty A ,B,C ,D ,E są kolejnymi wierzchołkami pięciokąta, w którym  → → → → AB = [2 ,−3 ], AC = [6,− 2], ED = [3,− 1],CD = [0,4] . Znajdź współrzędne wektorów  → EA i  → BC .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Naszkicujmy sobie opisaną sytuację.


PIC


Mamy czerwone wektory, a chcemy wyliczyć niebieskie. Z rysunku odczytujemy

 → → → → → BC = BA + AC = − AB + AC = [− 2,3]+ [6,− 2] = [4,1] → → → → → → → EA = ED + DC + CA = ED − CD − AC = = [3,− 1] − [0,4]− [6,− 2] = [− 3,− 3].

 
Odpowiedź:  → → BC = [4,1],EA = [− 3,− 3]

Wersja PDF
spinner