Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Zadanie nr 9624092

W tabeli przedstawiono procentowy podział uczestników obozu ze względu na wiek.

Wiek uczestnika Liczba uczestników
10 lat 20%
12 lat 40%
14 lat 25%
16 lat 15%
Średnia wieku uczestników obozu jest równa
A) 12 lat B) 12,7 lat C) 13 lat D) 14 lat
Wersja PDF
Rozwiązanie

Sposób I

Jeżeli w obozie uczestniczyło n osób, to 20% = 0,2n z nich miało 10 lat, 40 % = 0,4n miało 12 lat, 25% = 0,25n miało 14 lat i 15% = 0 ,1 5n miało 16 lat. Średnia wieku jest więc równa

10-⋅0,2n-+-12-⋅0,4n-+--14⋅0-,25n-+-16-⋅0,15n-= 2+ 4,8+ 3 ,5+ 2,4 = 12,7 lat. n

Sposób II

Jeżeli przyjmiemy, że w obozie uczestniczyło 100 osób, to 10, 12, 14 i 16 lat miało odpowiednio 20, 40, 25 i 15 osób. Średnia wieku jest więc równa

20-⋅10-+-40-⋅12-+-25-⋅14-+-15-⋅16- 20-+-4⋅-12+--5⋅7-+-3-⋅8- 127- 100 = 1 0 = 1 0 = 12,7 lat.

 
Odpowiedź: B

Wersja PDF
Twoje uwagi
Nie rozumiesz fragmentu rozwiązania?
W rozwiązaniu jest błąd lub literówka?
Masz inny pomysł na rozwiązanie tego zadania?
Napisz nam o tym!