/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Funkcje/Różne

Zadanie nr 1365628

Przez punkty (0 ,5) i (3,− 3) przechodzi wykres funkcji
A) y = 32x + 5 B) y = − 32x+ 5 C) y = − 3x+ 5 8 D) y = − 8x + 5 3

Wersja PDF

Rozwiązanie

Sposób I

Sprawdzamy, w którym wzorze otrzymamy − 3 po podstawieniu x = 3 . Tak jest tylko w przypadku wzoru

f (x) = − 8-x+ 5. 3

Sposób II

Szukamy funkcji postaci y = ax+ b . Podstawiając współrzędne podanych punktów, mamy

{ 5 = a⋅ 0+ b −3 = a⋅ 3+ b .

Z pierwszego równania mamy b = 5 , a wtedy drugie przyjmuje postać

 8- − 3 = 3a+ 5 ⇒ a = − 3 .

Zatem jest to funkcja  8 y = − 3x + 5 .  
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner