/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Funkcje/Różne

Zadanie nr 3246495

Przez punkty (0 ,5) i (2,8) przechodzi wykres funkcji
A) y = 32x + 5 B) y = − 32x+ 5 C) y = − 3x+ 5 8 D) y = − 8x + 5 3

Wersja PDF

Rozwiązanie

Sposób I

Sprawdzamy, w którym wzorze otrzymamy 8 po podstawieniu x = 2 . Tak jest tylko w przypadku wzoru

f (x) = 3-x+ 5. 2

Sposób II

Szukamy funkcji postaci y = ax+ b . Podstawiając współrzędne podanych punktów, mamy

{ 5 = a⋅ 0+ b 8 = a⋅ 2+ b .

Z pierwszego równania mamy b = 5 , a wtedy drugie przyjmuje postać

 3- 8 = 2a+ 5 ⇒ a = 2.

Zatem jest to funkcja  3 y = 2x + 5 .  
Odpowiedź: A

Wersja PDF
spinner