/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Funkcje/Różne

Zadanie nr 9918434

Na diagramie przedstawiono przyporządkowanie f . Które zdanie jest prawdziwe?


PIC


A) Funkcja f ma cztery argumenty.
B) Funkcja f ma cztery różne wartości
C) Dla argumentu 3 funkcja f przyjmuje dwie wartości 3 i 5.
D) Rysunek nie przedstawia funkcji.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Przedstawione przyporządkowanie nie jest funkcją, bo z argumentu 3 wychodzą dwie strzałki.  
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner