/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Funkcje/Dana tabelą

Zadanie nr 1454716

Tabela przedstawia funkcję określoną jednym z poniższych wzorów. Którym?

x 1234
y 0123

A) y = x − 1 B) y = 2x − 3 C) y = 2x − 2 D) y = x− 2

Wersja PDF

Rozwiązanie

Sprawdzamy, który ze wzorów daje y = 0 i y = 1 po podstawieniu odpowiednio x = 1 i x = 2 . Gdy sprawdzimy podane odpowiedzi, okaże się, że warunek ten spełnia tylko funkcja y = x − 1 .  
Odpowiedź: A

Wersja PDF
spinner