/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Funkcje/Dana tabelą

Zadanie nr 4825526

Tabela przedstawia funkcję określoną jednym z poniższych wzorów. Którym?

x 123 4
y 04812

A) y = x − 1 B) y = 4x − 4 C)  4 4 y = 3x− 3 D) y = 2x + 2

Wersja PDF

Rozwiązanie

Sprawdzamy, który ze wzorów daje y = 0 i y = 4 po podstawieniu odpowiednio x = 1 i x = 2 . Gdy sprawdzimy podane odpowiedzi, okaże się, że warunek ten spełnia tylko funkcja y = 4x − 4 .  
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner