/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Funkcje/Dana przez opis

Zadanie nr 9546840

Automat biletowy drukuje 30 biletów w ciągu 2 minut i 6 sekund. Który wzór opisuje zależność między liczbą wydrukowanych biletów (x ), a czasem ich druku w sekundach (y ), jeżeli tempo drukowania biletów nie ulega zmianie?
A) y = 126x B)  4,2- y = x C) y = 4 ,2x D)  -x- y = 4,2

Wersja PDF

Rozwiązanie

Wydruk jednego biletu trwa

126 42 ----= ---= 4,2 sekundy . 30 10

Zatem wydruk x biletów trwa y = 4,2x .  
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner