/Szkoła średnia/Geometria/Planimetria/Okrąg i koło/Styczność/Więcej stycznych okręgów

Zadanie nr 1723380

Z wierzchołków kwadratu o boku a , jako ze środków zakreślono 4 okręgi o promieniu a2 . Znajdź promienie okręgów stycznych do tych czterech okręgów jednocześnie.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Typowe zadanie, w którym wystarczy wykonać duży rysunek, a dalej rozwiązuje się już samo.


PIC


Widać, że są dwa okręgi styczne do czterech opisanych okręgów: jeden w środku i jeden na zewnątrz. Promień mniejszego z nich to po prostu różnica połowy długości przekątnej kwadratu i promienia okręgu o środku w wierzchołku kwadratu, czyli

 -- -- a√ 2 a √ 2 − 1 AB = AC − BC = -----− --= --------a. 2 2 2

Podobnie wyliczamy długość promienia większego okręgu

 a√ 2- a √ 2+ 1 AD = AC + CD = -----+ --= -------a. 2 2 2

 
Odpowiedź: √2−1 -2--a oraz √2+1 --2--a

Wersja PDF
spinner