/Szkoła średnia/Funkcje - wykresy/Wykładniczy/Różne

Zadanie nr 3567364

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji f , który powstał w wyniku przesunięcia wykresu funkcji określonej wzorem y = 31x dla każdej liczby rzeczywistej x .


PIC


  • Odczytaj z wykresu i zapisz zbiór tych wszystkich argumentów, dla których wartości funkcji f są jednocześnie większe od − 1 i mniejsze od 0.
  • Podaj miejsce zerowe funkcji g określonej wzorem g(x) = f (x+ 2) .
Wersja PDF

Rozwiązanie

  • Odczytujemy z wykresu.  
    Odpowiedź: (− 3 ,+ ∞ )
  • Z wykresu widać, że funkcja f ma tylko jedno miejsce zerowe f(− 3) = 0 . W takim razie jedyne miejsce zerowe funkcji g(x) = f (x+ 2) to x = − 5 .  
    Odpowiedź: x = − 5
Wersja PDF
spinner