/Szkoła średnia/Geometria/Planimetria/Czworokąt/Prostokąt/Pole

Zadanie nr 5960257

W prostokącie przekątna o długości 1,53 cm tworzy z dłuższym bokiem kąt o mierze 19∘ . Oblicz z dokładnością do 0,1 cm 2 pole prostokąta.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Zaczynamy od rysunku


PIC


Mamy

AB--= cos19 ∘ ≈ 0,95 ⇒ AB ≈ 1,45 AC BC-- ∘ AC = sin 19 ≈ 0,33 ⇒ BC ≈ 0,5 1.

Zatem pole wynosi

P ≈ 1,45⋅ 0,51 ≈ 0,7.

 
Odpowiedź: 0,7 cm 2

Wersja PDF
spinner