/Szkoła średnia/Geometria/Planimetria/Czworokąt/Prostokąt/Pole

Zadanie nr 8137920

Oblicz pole prostokąta, którego przekątna ma długość 7 cm, a jeden z boków ma długość  √ -- 3 2 cm.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Z twierdzenia Pitagorasa, drugi z boków ma długość

∘ -------√----- √ -------- √ --- 72 − (3 2)2 = 4 9− 1 8 = 31

Zatem pole prostokąta wynosi

 √ -- √ --- √ --- 3 2 ⋅ 31 = 3 62.

 
Odpowiedź: 3√ 62-

Wersja PDF
spinner