/Szkoła średnia/Geometria/Planimetria/Czworokąt/Prostokąt/Pole

Zadanie nr 8470327

Dwa prostokąty podobne mają obwody równe odpowiednio 21 cm i 7 cm, a pole większego wynosi 6 cm 2 . Oblicz pole mniejszego prostokąta.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Z podanych obwodów wynika, że skala podobieństwa prostokątów jest równa 217 = 3 . Stosunek pól figur podobnych jest równy kwadratowi skali podobieństwa, czyli mniejszy prostokąt ma pole

1-⋅6 = 2. 9 3

 
Odpowiedź: 2 cm 2 3

Wersja PDF
spinner